Nếu email, điện thoại di động, tên công ty, địa chỉ hoặc bất kỳ thông tin nào khác về bạn hoặc công ty của bạn đã thay đổi, vui lòng gửi email cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin cho bạn.


Trong phạm vi có thể, vui lòng cung cấp cho chúng tôi mọi tài liệu hỗ trợ cho việc thay đổi. Ví dụ: đối với các thay đổi về tên công ty, địa chỉ hoặc cổ phần, vui lòng cung cấp cho chúng tôi giấy chứng nhận thành lập hoặc GPĐKKD đã cập nhật của bạn.


Xin lưu ý rằng vì lý do bảo mật:

  • Aspire sẽ gọi riêng cho bạn để xác nhận danh tính của bạn trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào; và
  • Chỉ Giám đốc mới có thể yêu cầu thay đổi tài khoản.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin trước khi tiếp tục, vui lòng cho chúng tôi biết tại đây hoặc theo số +8432 356 213 và chúng tôi sẽ yêu cầu nhóm tư vấn tín dụng gọi lại cho bạn.