Đối với sản phẩm thấu chi, khi thực hiện trả lãi hàng tháng, bạn vui lòng chuyển khoản vào tài khoản thanh toán được mở song song với tài khoản thấu chi của mình. Đối với trường hợp tất toán gốc vay, bạn có thể chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của mình.


Nếu bạn muốn biết thêm thông tin trước khi tiếp tục, vui lòng cho chúng tôi biết tại đây hoặc theo số +8432 356 213 và chúng tôi sẽ yêu cầu nhóm tư vấn tín dụng gọi lại cho bạn.