Chúng tôi đã giúp đỡ hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công ty khởi nghiệp về các giải pháp tài chính dành cho họ và chúng tôi cũng mong muốn được hỗ trợ bạn.


Để đăng ký khoản vay, bạn có thể bắt đầu bằng cách tạo tài khoản Aspire tại đây. Sau khi tài khoản của bạn được phê duyệt, vui lòng điền vào Đơn đăng ký hạn mức Tín dụng trong menu 'Tín dụng'.


Việc hoàn thành đơn đăng ký rất dễ dàng. Các tài liệu được yêu cầu sẽ thay đổi theo từng trường hợp nhưng bạn nên cung cấp các tài liệu sau:


  • Giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất
  • Bảng sao kê ngân hàng cho tất cả các tài khoản công ty trong 6 tháng gần nhất
  • Báo cáo tài chính của năm tài chính gần nhất

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin trước khi tiếp tục, vui lòng cho chúng tôi biết tại đây hoặc theo số +8432 356 213 và chúng tôi sẽ yêu cầu nhóm tư vấn tín dụng gọi lại cho bạn.